* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ελπίδα, Αγάπη,Υγεία, Ειρήνη…ΔΥΝΑΜΗ... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Καλημέρα σας ................................ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018* ........
Επιμέλεια σελίδας: Πάνος Σ. Αϊβαλής, δημοσιογράφος, σύμβουλος έκδοσης της εφημ. "Αρκαδικό Βήμα" * ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: arkadikovima@gmail.com *

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Οι Λαγκαδινοί έχοντας χτίσει μεγάλο αριθμό εκκλησιών αποδείχτηκαν σπουδαίοι ναοδόμοι.

Λαγκαδινή ναοδομία


Οι Λαγκαδινοί έχοντας χτίσει μεγάλο αριθμό εκκλησιών  αποδείχτηκαν σπουδαίοι ναοδόμοι. Με βάση τα διαθέσιμα τεκμήρια φαίνεται, ότι συνέβαλαν στην ανάπτυξη του νέο-οκταγωνικού τύπου εκκλησίας με κύριο χαρακτηριστικό τον ευμεγέθη τρούλο που στηρίζεται σε οκτώ σημεία τα οποία περιλαμβάνουν ακόμα και τους εξωτερικούς τοίχους της εκκλησίας. Η επίδραση της οθωμανικής αρχιτεκτονικής είναι σαφής στο συγκεκριμένο τύπο και έρχεται να επιβεβαιώσει την εκτίμηση ότι οι μαστόροι μας είχαν χτίσει και τζαμιά και συνεπώς είχαν γνώση των ιδιαίτερων τεχνικών λεπτομερειών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο σπουδαίος Λαγκαδινός λαϊκός αρχιτέκτονας Αντώνιος Ρηγόπουλος που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι έχει οικοδομήσει το τζαμί του Αγά Πασά στο Ναύπλιο (Βουλευτικό).
Ως ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά της λαγκαδινής ναοδομίας μπορούν να αναφερθούν ο δικός τους τύπος περιθυρώματος της κύριας εισόδου στο ναό με ευρύ άνοιγμα, οριζόντιο λίθινο υπέρθυρο και άνωθεν τύμπανο, καλυπτόμενο από ημικυκλικό ανακουφιστικό τόξο. Επιπροσθέτως, δική τους επινόηση θεωρείται το κορύφωμα του κωδωνοστασίου ως πυραμίδα εμμέτρων διαστάσεων, προφανώς επηρεασμένοι από αντίστοιχα κωδωνοστάσια που απαντώνται στα Επτάνησα –όπου εργάστηκαν οι Λαγκαδινοί- κι έλκουν την καταγωγή τους απ’ την Ιταλία.