* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ελπίδα, Αγάπη,Υγεία, Ειρήνη…ΔΥΝΑΜΗ... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Καλημέρα σας ................................ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018* ........
Επιμέλεια σελίδας: Πάνος Σ. Αϊβαλής, δημοσιογράφος, σύμβουλος έκδοσης της εφημ. "Αρκαδικό Βήμα" * ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: arkadikovima@gmail.com *

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

“Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ”

Στο μικρό λόφο που βρίσκεται έξω από την πύλη της Ιερουσαλήμ και ονομάζεται «Γολγοθάς», τη μεγάλη εκείνη ημέρα  τη Παρασκευή του Πάσχα, υψώθηκαν τρείς «Σταυροί»! Στον έναν κρεμάσθηκε ο Γιός Του Θεού, στους άλλους δύο, δύο ληστές! Με αυτό τον τρόπο η ανθρώπινη κακία έκανε το έργο της… αλλά και η θεία δικαιοσύνη έκανε το δικό της! Ο Ιησούς «το αρνίο το εσφαγμένο», «ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου» πλησιάζει προς το τέλος  της επίγειας διαδρομής Του. Ας πάρουμε όμως τα κυριότερα γεγονότα με τη σειρά, έτσι όπως αυτά γιορτάζονται στη χώρα μας και αφορούν την τελευταία εβδομάδα  του Κυρίου μας, τη λεγόμενη «ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ»!

Κυριακή των Βαΐων
Η θριαμβική είσοδος στην Ιερουσαλήμ (Λκ.19: 29-44)
Ως σημείο αναφοράς που σηματοδοτεί χρονικά την έναρξη της  Μεγάλης Εβδομάδας είναι η είσοδος του Ιησού στην Ιερουσαλήμ. Καθισμένος  στο πωλάριο της όνου, σύμβολο ειρήνης και ταπείνωσης, οδεύει στην πόλη που έμελλε να σταυρωθεί! Το «ωσαννά» που με ενθουσιασμό έκραζε  το πλήθος θα πει «σώσε μας, τώρα»! Σε λίγες μέρες το ίδιο πλήθος θα φωνάξει «άρον, άρον σταύρωσον αυτόν»!
Μ. Δευτέρα
H άκαρπη συκιά ( Μθ. 21-18-20)
Ούτε ένας καρπός! Αυτή ήταν η κατάσταση του λαού Ισραήλ… τότε, αυτή είναι η κατάσταση πολλών ονομαζόμενων χριστιανών σήμερα. Πολλά φύλλα (ανθρώπινες παραδόσεις, τυπολατρία, ανθρώπινες προσπάθειες) μα πολύ μακριά από τη σωτηρία που ο Κύριος δωρεάν προσφέρει! «Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξεις 4:12).
Μ. Τρίτη  
Η παραβολή των 10 παρθένων( Μθ. 25:1-13)
Σύμφωνα με τη συνήθεια εκείνης της εποχής ο γαμπρός  έφτανε μέσα στη νύχτα! Η κραυγή στο μεσονύκτιο «Ιδού ο νυμφίος έρχεται» αφορά δύο ομάδες ανθρώπων. Η πρώτη ομάδα, αν και ομολογεί τον Κύριο, απέχει όμως πολύ με τη ζωή της στην εκτέλεση του αγίου θελήματος Του. Η δεύτερη, «ως φρόνιμη», είναι  πλήρης Πνεύματος Αγίου, ζει μια καθαρή ζωή προσμένοντας με χαρά την επιστροφή Του Κυρίου της!
Μ. Τετάρτη
Η γυναίκα η αλείψασα το μύρο( Μκ, 14:3-9)
«Η ώρα του σκότους» πλησιάζει! Ο Κύριος είναι ο μόνος που καταλαβαίνει και αξιολογεί διαφορετικά τη πράξη αυτής της γυναίκας σε αντίθεση με το δικό μας τρόπο σκέψης! Χωρίς να αμελούμε τη φιλανθρωπία ας μην ξεχνάμε πως πρώτα απ’ όλα ο Κύριος αρέσκεται σε μια καρδιά ταπεινωμένη και σε ένα πνεύμα συντετριμμένο που δίνει τη δόξα, την τιμή, τη  λατρεία, μόνο σε ΕΚΕΙΝΟΝ!
Μ. Πέμπτη
Ο Ιησούς πλένει τα πόδια των μαθητών Του Ιω. 13:1-17
Ο Μυστικός Δείπνος Μθ. 26:20-30
Αγωνιώντας στη Γεθσημανή  Μκ. 14:32-42
Η προδοσία & σύλληψη του Ιησού Λκ. 22:47-53
Ο Μυστικός δείπνος (Μθ. 26:20-30)
Ο σταυρός πλησιάζει και ανάμεσα στους 12 βρίσκεται ο μαθητής που θα προδώσει τον Κύριον Του! Οι μαθητές στενοχωριούνται και είναι γεμάτοι αμφιβολίες «μήπως εγώ Κύριε;» Ο Κύριος ευλογεί τον άρτο που είναι το σώμα Του καθώς και το ποτήριο που είναι το αίμα Του. Από τότε, στο δείπνο του Κυρίου που καθιερώθηκε από τον Ίδιο, η Εκκλησία κάθε Κυριακή θα καταγγέλλει τον άδικο θάνατο Του και αυτό θα κάνει μέχρι τη στιγμή της ελεύσεως Του!
Μ. Παρασκευή
Ο Ιησούς μπροστά στον Μέγα Αρχιερέα Μκ. 14:53
Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο Μθ. 27: 1-2
Ο Ιησούς μπροστά στον Ηρώδη Λκ. 23:6-12
Η καταδίκη του Ιησού  Ιω. 18:39-40
Οι στρατιώτες χλευάζουν & εμπαίζουν τον Ιησού Μκ. 15:16-20,
Ο Ιησούς οδηγείται στον Γολγοθά για να σταυρωθεί Ιω. 19:16-17
Η Σταύρωση  Λκ. 23:33-38
Ο θάνατος του Ιησού Μθ. 27:45-50
Το καταπέτασμα του Ναού σχίζεται, Μκ. 15:38
Η αποκαθήλωση Ιω. 19:31-38
Η ταφή του Ιησού Μθ. 27-59-61
Η σταύρωση Του Κυρίου
«Η ώρα του σκότους έφθασε!» Ο άνθρωπος εκτελεί το μεγαλύτερο έγκλημα όλων των εποχών! Η ποινή του θανάτου απαγγέλλεται. Όλη η οργή του Θεού εξαιτίας της ανθρώπινης αμαρτίας πέφτει στον μονογενή Του Υιό, Τον μόνο αναμάρτητο! Ο Ιησούς, αντικαταστάτης μοναδικός όλης της ανθρωπότητας, σηκώνει στους ώμους Του την ενοχή μου, πεθαίνει στη θέση μου, στη θέση του καθενός από εμάς και κρίνεται από τη θεία δικαιοσύνη του Θεού Πατέρα! «Η τιμωρία ήτις έφερεν την ειρήνην ημών ήτο επ’ αυτόν και δια των πληγών αυτού, ημείς ιάθημεν» (Ησαΐας 53:3)
Μ. Σάββατο
Η ανάπαυση του Σαββάτου Λκ. 23:56
«Και το μεν Σάββατον ησύχασαν κατά την εντολήν»
Κυριακή του Πάσχα
Οι γυναίκες επισκέπτονται τον τάφο για να αλείψουν το σώμα Μθ. 28:1-7
Η Μαρία βρίσκει τον τάφο άδειο Ιω.20:2
Ο Ιησούς εμφανίζεται στη Μαρία Μαγδαληνή  Ιω. 20:11-17


«Γιατί ζητάτε τον Ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς; Δεν είναι εδώ, αλλά ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ!» (Λουκ. 24:5-6)
Το έργο της Σωτηρίας ολοκληρώθηκε! Η πορεία του Χριστού στη γη τελείωσε.  Άρχισε σε μια φάτνη και τελείωσε στο σκληρό σταυρό! Ο Ιησούς είναι Αναστημένος! Ο Ιησούς είναι ζωντανός! Τώρα βρίσκεται στο θρόνο, στα δεξιά Του Πατέρα και μεσιτεύει υπέρ ημών! «Διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή,δια να μη απολεσθή πάς ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον». (Ιωάννη 3:16)
ΛΟΥΚΑΣ ΠΟΖΙΟΣ

δείτε ολόκληρη την εφημερίδα στο: www.selides-arkadias.blogspot.gr