* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ελπίδα, Αγάπη,Υγεία, Ειρήνη…ΔΥΝΑΜΗ... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Καλημέρα σας ................................ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018* ........
Επιμέλεια σελίδας: Πάνος Σ. Αϊβαλής, δημοσιογράφος, σύμβουλος έκδοσης της εφημ. "Αρκαδικό Βήμα" * ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: arkadikovima@gmail.com *

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Δεύτερη Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως

Ὤ πανύμνητε Μῆτερ,
ἡ τεκοῦσα τόν πάντων Ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον
δεξαμένη τήν νῦν προσφοράν,
ἀπό πάσης ρῦσαι συμφορᾶς ἅπαντας·
καί τῆς μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως,
τούς σοί βοῶντας· Ἀλληλούια.


Μέ πλῆθος κόσμου, μαθητές, νέους καί ἐργαζόμενους, τελέστηκε καί φέτος ἡ δεύτερη Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως τήν Παρασκευή 27η Φεβρουαρίου 2015.
Ἡ ξεχωριστή πρωτοβουλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, βρίσκει ἀντίκρισμα καί χαίρει τῆς πλήρους ἀποδοχῆς τοῦ ἐργαζόμενου κόσμου καί τῶν νέων, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν ἐλεύθερο χρόνο νά συμμετάσχουν νωρίτερα στήν πρώτη Ἀκολουθία, ἡ ὁποία τελεῖται σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, καί ἀξιώνονται νά ἐκκλησιαστοῦν στήν Ἀκολουθία, πού τελεῖται εἰδικά γι’ αὐτούς ἀπό ὡρας 9ης μέχρι 10ης βραδινῆς.
Σέ αὐτή τήν Ἀκολουθία ἔψαλαν καί ἀπέδωσαν περίφημα τούς ὕμνους πρός τήν Θεοτόκο ἡ Μικτή Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού ἀπαρτίζεται ἀπό νέους καί νέες ὑπό τήν καθοδήγηση καί τήν ἐπιμέλεια τοῦ Χοράρχου αὐτῆς καί Πρωτοψάλτου τοῦ Μητροπολιτικού Ναοῦ κ. Βασιλείου Γεωργαρᾶ.
Ἡ δεύτερη Ἀκολουθία αὐτή θά τελεσθεῖ τήν ἴδια ὥρα καί τίς ἑπόμενες Παρασκευές.

Ἱερεύς Ἰωάννης Σουρλίγγας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου